Pronájem Brno | Prodej Brno | Smartag Brno

logo

SMART agency - Etický kodex

Cílem tohoto dokumentu je popsat našeho hodnoty, vysvětlit naše postoje a seznámit klienta s tím, jak se k němu musí chovat náš zástupce – realitní makléř.

Úschovy peněz

Každá realitní kancelář, která sama realizuje úschovy kupní ceny je pro klienta potenciálně nebezpečná. Vůbec nezáleží na velikosti kanceláře. Důvod je jednoduchý – realitní kancelář za své služby inkasuje odměnu, která standardně nepřesahuje 6% kupní ceny nemovitosti. Pokud přijme do úschovy celou kupní cenu, je to vždy více než 16 násobek odměny, kterou za zprostředkování inkasuje. Malá kancelář je tedy stejně jako velká kancelář vždy šestnáctinásobně motivovaná dopustit se trestného činu a uschované peníze zcizit.

SMART agency ani její zástupci NIKDY nepřijímají od klientů peníze určené k uhrazení kupní ceny nemovitosti do úschovy. Využíváme služeb renomovaných advokátních kanceláří, které jsou pro tyto účely řádně pojištěny.

Chování realitního makléře

Realitní makléř SMART agency je nositelem a reprezentantem našich hodnot. Realitní makléř musí být především vždy slušný a uctivý. V jeho chování a vystupování neexistuje arogance nebo povýšenost.

Realitní makléř SMART agency je na svou práci dobře připraven, absolvuje úvodní zaškolení a je průběžně vzděláván. Přesto se může stát, že si makléř nějakou informací není jistý. V tom případě vždy kontaktuje svého nadřízeného, který je zde pro to, aby mu poradil.

Realitní makléř SMART agency je zde pro své klienty. Realitní makléř je svým klientů k dispozici v běžné denní časy na mobilním telefonu a e-mailu. Nemůže-li se makléř klientovi věnovat okamžitě, zavolá mu zpět nejdříve, jak to bude možné. Na e-mailové dotazy odpovídá zpravidla nejpozději do 24 hodin.

Dress code je ve SMART agency neformální. Je volbou makléře, zda zvolí společenský či méně formální oděv. Věříme, že dobrý makléř má mít jiné kvality než drahý oblek.

Nakládání s informacemi a citlivými údaji

Během komunikace s klienty se realitní makléř často dozví řadu informací, které mohou být pro klienta citlivé. Realitní makléř je povinen s těmito informacemi nakládat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nikdy citlivé informace nesděluje třetím osobám.

Způsob realizace obchodu

Při realizaci každého obchodu jednáme vždy čestně a slušně. Realitní trh je velmi konkurenční, někdy až drsný. Ten, kdo na něm chce dlouhodobě uspět, musí mnohá jeho specifika přijmout za své a navíc být lepší než konkurence. My však svých cílu dosahujeme vždy bez podvodů, podrazů a neférového jednání. Naše čest a pověst je nám cennější než aktuální, krátkodobý a krátkozraký ekonomický prospěch.

Reklamace

Každý náš klient má právo na precizní realitní servis, který je mu poskytnut profesionálně a s patřičnou vážností. Náš klient nikdy nesmí být z jakéhokoli důvodu prací SMART agency a jejich zástupců nespokojen a znechucen. Za kvalitu poskytovaných služeb osobně odpovídám jako majitel a jednatel společnosti. Ve věci veškerých reklamací a v případě nespokojenosti se službami, které poskytujeme se má každý klient právo obrátit přímo na mě a to na e-mailu cervena@smartag.cz. Garantuji všem klientům, že se jejich připomínkami k práci kohokoli z našeho týmu budu zabývat a z případných zjištěných pochybení vyvodím patřičné důsledky.

Smartag Brno
cervena@smartag.cz
Telefon: +420 777213855
www.smartag.cz