Pronájem Brno | Prodej Brno | Smartag Brno

logo

Pronájem bytů (nemovitostí) se SMART agency

Realitní kancelář SMART agency Brno těží z letitých zkušeností svých makléřů a přináší klientům kvalitní servis při zprostředkování pronájmu nemovitostí. Zabýváme se pronájmem bytů, rodinných domů, obchodů, restaurací i dalších nebytových prostor. V tomto článku Vás seznámíme s procesem realizace pronájmu nemovitosti v podání SMART agency Brno. Zároveň upozorníme na rizika a úskalí, kterým je nutné se při pronajímání nemovitostí vyhnout.

Proč pronajímat přes realitní kancelář

Na první pohled se může zdát, že pronajmou si nemovitost „po vlastní ose“, tedy bez účasti realitní kanceláře, je v porovnání s prodejem nemovitosti velmi jednoduché. Není potřeba jednat s katastrem nemovitostí ani jinými orgány státní správy, nejedná se o tak vysoké sumy peněz, a proto se rizika zdají být nižší než u prodeje. Opak ale může být pravdou.

U pronájmu bytu je velmi důležité zejména stanovit správnou cenu, rychle najít zájemce o pronájem a mít kvalitní nájemní smlouvu.

 

Stanovení ceny nájmu, obsazení nemovitosti

Z pohledu pronajímatele je samozřejmě vždy nejvýhodnější získat za pronajatou nemovitost co nejvyšší měsíční nájemné. Na realitním trhu však velmi dobře funguje jistý vztah nepřímé úměrnosti mezi výší ceny nájemného a dobou, kdy se nemovitost pronajme. Čím výše je cena pronájmu nastavena, tím déle trvá, než se najde zájemce o pronájem nemovitosti. A každý den, týden a měsíc, kdy je nemovitost neobsazená, znamená pro pronajímatele ztrátu. Zde je velmi důležitá práce realitního makléře SMART agency Brno, který pronajímateli pomůže výši nájmu určit tak, aby pro něj byla co nejvýhodnější. V případě pronájmů není možné tržní cenu odhadovat podle srovnávání nabídek na internetu. Cenové rozpětí je zde většinou velmi vysoké. Vhodné nastavení ceny přitom často obnáší pouze stokoruny nebo tisíce. Správné nastavení ceny je tedy vždy otázkou zkušeností a profesionality realitního makléře.

Kromě stanovení správné ceny nájemného je důležitá i masivní propagace nabídky. Poptávající klienti mohou mít problém se v záplavě nabídek zorientovat, proto je nutné nabídku kvalitně propagovat nejen na nejdůležitějších realitních serverech na internetu, ale také v tištěných médiích. Takovou propagaci Vám umí zajistit silná a zkušená realitní kancelář.

Výběr vhodného zájemce

Každý pronajímatel by si přál nájemce, který bude v nájmu dlouhodobě, tedy i několik let, bude předmět nájmu řádně užívat, pečovat o něj a platit včas nájemné. Pravdou je, že rozlišit slušného a problémového nájemce je problém. Realitní makléř je schopen na základě svých zkušeností pronajímateli doporučit takového zájemce, o kterém se dá předpokládat, že pro něj bude vhodným partnerem.

Realitní makléři SMART agency Brno hovoří anglicky i německy, proto zvládnou obsloužit i cizince, kteří pronájmy v Brně hledají poměrně často.

Nájemní smlouva – kvalitní právní zajištění

Česká legislativa je postavená tak, že chrání spíše práva nájemníků než majitelů nemovitostí, zejména pak v občanském zákoníku. Pokud navíc smlouva není správně nastavena, může být pro pronajímatele velmi nebezpečná. Pronajímatel, který chce na pronájmu bytu či domu profitovat, se pak může dostat do problémů a naopak utrpět těžké ztráty. Smlouvy, které připravuje svým klientům SMART agency reflektují zájmy pronajímatelů a chrání je před nežádoucím výsledkem celého obchodu. Přitom však odrážejí i zájmy nájemníka a vytvářejí tak vyrovnaný a fungující vztah.

Energie a další služby

Důležitým aspektem pronájmu nemovitosti jsou energie, tedy voda, topení, elektřina a plyn. Je důležité zvážit, zda energie přepíšeme přímo na nájemníka, nebo nám nájemník bude za tato média platit formou záloh, které se budou vyúčtovávat. Nedá se globálně říci, které řešení je lepší, obě mají svá pro a proti. Pokud jsou energie přepsány na nájemníka, hrozí to, že v případě neplacení záloh či faktur dojde k odpojení odběrného místa od distribuční soustavy. Následné připojení je proces, který může dodavatelům trvat dny i týdny. Výhodou je, že dluhy, které nájemník potenciálně způsobí, nepřecházejí na majitele nemovitosti. Pokud energie přepisovat nebudeme, vzniká riziko, že v případě nedoplatku budeme po nájemníkovi peníze těžko vymáhat, přitom je dodavateli budeme muset uhradit.

Ať už se klient rozhodne jakkoli, makléř SMART agency mu vždy vše patřičně vysvětlí. V případě přepisu energií na nájemníka pomůže s přípravou formulářů pro dodavatele. Pokud se energie na nájemníka nepřepisují, poradíme vám, jak nastavit smlouvu a jak provádět vyúčtování. V každém případě je samozřejmostí našich služeb připravení předávacího protokolu, kam se při předávání předmětu nájmu zapíší nejen stavy měřidel, ale také stav bytu, jeho vybavení apod. V některých případech může být vhodné pořídit fotodokumentaci, aby případné spory bylo možné efektivně řešit.

Rizika při pronájmu nemovitosti – na co si dát pozor

nevhodně nastavená cena: vysoká cena = dlouhodobě neobsazený prostor, nízká cena = finanční ztráta každý měsíc
nevýhodná smlouva: české právo chrání hlavně nájemce, pronajímatel se musí ochránit vhodnou smlouvou
výběr vhodného zájemce: doporučujeme si zájemce o pronájem bytu v mezích možností prověřit
energie a služby související s pronájmem: je nutné pečlivě zvážit, zda provedeme přepis na nájemce nebo nikoliv, vše je třeba dobře smluvně ošetřit
předání bytu: vše je nutné zdokumentovat, zapsat a evidovat, zejména stav nemovitosti, vybavení

Smartag Brno
cervena@smartag.cz
Telefon: +420 777213855
www.smartag.cz